Iskolára való alkalmasság, iskolaérettség felkészítő csoport

• Bizonytalan, hogy gyermeke iskolaérett-e?

• Vajon képességei életkorának megfelelőek?

• Azt mondták, nem elég ügyes a társaihoz képest és lehet, hogy fejleszteni kellene?

• „Olyan okos ez a gyerek, mindent tud. Az óvodában már csak unatkozik, menjen csak minél hamarabb iskolába!” ?

• Mások viszont inkább egy év óvodai nevelés mellett döntenek. Mindent megtennének azért, hogy a megnövekedett követelmények terheitől még egy évig megkíméljék a gyermeküket. ?

Egy igazán jó iskolakezdéshez fontos, hogy a gyermek testileg, lelkileg, fizikailag képes legyen az iskoláskor követelményeinek megfelelni. Ehhez elengedhetetlen a fizikai, kognitív és pszichés alkalmasság, és a szociális érettség. Ezen belül nagyon fontos a tanulás sikerességét leginkább befolyásoló észlelési (látás, hallás, tapintás), mozgásos, és az ezeket kísérő verbális struktúra épsége. Az iskolára való alkalmasság egyik legfontosabb összetevője a szociális érettség, mely során a gyermek megtanulja szabályozni a folyamatokat. Kialakítja saját határait, játéka eljut a szabálytudatig. Egyre fejlettebb logikai készséggel, egyre több ismerettel rendelkezik. Már képes hosszabb ideig figyelni, elmélyülten végezni tevékenységet, még olyat is, amit nem ő választott. Ez által kialakul feladattudata, feladattartása. Képes társaival együttműködni, teret engedni másoknak. Nyárra meghirdetett csoportunk az iskola előtt álló gyerekek számára kínál komplex fejlesztést. A foglalkozásokat délelőtt tartjuk kiscsoportos formában, melynek során a finommotorikát, emlékezetet, gondolkodást, önkifejezést fejlesztjük játékos formában: mese, kézműveskedés, dramatikus játékok és mindennapi rutinokban való jártasság fejlesztése segítségével. A szülőkkel az első és utolsó foglalkozás előtt konzultálunk a gyermekek fejlődésére vonatkozó kérdésekben.

Ára: 22.000 Ft (5 alkalom + 2 szülőkonzultáció (két szakember végzi).